Proč raději biojahody? Z konvenčních chemikálie neumyjete!

Jahody jedině z ekologické produkce nebo ze své zahrádky, kterou víte, že neošetřujete chemicky. Ptáte se proč? Je to jednoduché. Zbytky zemědělské chemie užívané v konvenčním zemědělství z jahody neumyjete. Nedávno americká environmentální skupina (EWG) zveřejnila seznam ovoce a zeleniny, které je nejvíce a nejméně kontaminované pesticidy. A jahody se ocitly hned na druhém místě. Jablka v žebříčku sice z prvního místa nesesadily, ale jako druhé nejvíce chemické ovoce se mají za co stydět.  

Máte děti? Tak pozor!

Je známo, že malé děti jsou v důsledku nezralého fyziologického vývinu extrémně citlivé k různým toxickým vlivům. Je důležité si uvědomit, že v poměru ke své hmotnosti zkonzumují malé děti mnohem více potravin než dospělý člověk:  6 x více ovoce, 2 x více zeleniny a  3 - 5 x více cereálií. Tak, jak spolu se znečištěným životním prostředím stoupá množství alergií, autoimunitních onemocnění a dalších civilizačních chorob, je rozumné rezidua (zbytky) zemědělských chemikálií v potravinách zejména u těch nejmenších nepodceňovat.  

Z tohoto důvodu by měly rodiče být velmi pozorní a uvědomit si, jaké ovoce a jakou zeleninu svým dětem k jídlu předkládají.

Test bio a nebio potravin, který zveřejnila idnes.cz, zkoumal 24 nebio vzorků ovoce a zeleniny. Ve 14 z nich, což je více než polovina, našli odborníci celkem 36 různých pesticidů. Dokonce se podařilo najít až 11 zbytků různých pesticidů v jednom vzorku. Také Stání zemědělská a potravinářská inspekce odhalila, že z 229 vzorků čerstvého ovoce 82% kontrolovaných vzorků v roce 2014 obsahovalo rezidua více než jednoho pesticidu. Z toho sedm procent vzorků obsahovalo osm zbytků různých pesticidů. Zelenina dopadla v tomto šetření jen o trochu lépe. Dvě a více chemikálií obsahovalo „pouhých“ 45 % zkoumané zeleniny.  

Chemizace zemědělství začala po druhé světové válce. Dnes jsme v situaci, že při pěstování rostlin v konvenčním zemědělství se během sezony používají často i desítky postřiků. Existují chemické přípravky určené pro eliminaci či odpuzení škůdců, k ochraně plodin proti různorodým chorobám před i po sklizni, k ovlivnění pochodů v rostlinách, ničení plevelů. Jsou to skupiny látek označované jako insekticidy, akaricidy, herbicidy, fungicidy, regulátory růstu, rodenticidy a biocidy. Tyhle všechny „cidy“, respektive jejich zbytky, spolu s ovocem a zeleninou běžní konzumenti mohou dostávat do svých těl. Samostatně jsou jejich účinky zkoumány a pro jednotlivé látky jsou stanovena množství, pod která „nejsou“ v potravině pro člověka nebezpečné. Ovšem jak je tomu, když se tato podlimitní množství kombinují, toť otázka. Na chemické koktejly z pole, jejichž složky mohou být pokaždé jiné, a kde není vůbec jasné, jak spolu v těle člověka vzájemně působí, je tak zatím zákon krátký.  

Ještě váháte, zda bio nebo nebio jahody?

Ekologické zemědělství syntetické pesticidy nepoužívá, což je přísně kontrolováno. Jednak pravidelnými každoročními kontrolami pěstitelů, a za další i nepravidelnými namátkovými kontrolami, kdy se odebírají vzorky neohlášeně přímo na poli. Dnešní citlivé přístroje dokážou odhalit zbytky nepovolených látek tak malé, že vědomě švindlovat se sedlákovi nevyplácí. V případě, že se prokáže, že ekozemědělec použil pesticid záměrně, okamžitě by přišel o certifikaci produktu. Mnohem horší než ztráta certifikace a finanční postih je však často ztráta důvěry jeho zákazníků. Ta se navrací mnohem hůře, než ušlý zisk. Není pravda, že biopotraviny nesmí rezidua pesticidů obsahovat. Malé zbytky chemikálií se občas díky všeobecně znečištěnému prostředí vyskytnou i v biopotravinách. Při přísném zákazu jejich užívání se však pravděpodobnost, že by se v biopotravinách vyskytovaly v takovém množství jako v konvenci rovná téměř nule. Pokud se takové nálezy naleznou, jsou zpravidla na hranici detekovatelnosti.

Vzkaz od nás

Naše jahody z Černíkovic, žádné umělé chemické prostředky neobsahují. Můžete se přesvědčit, jak je pěstujeme. Prodáváme také přímo ze dvora.

Limity se nazývají MLR (maximální limity reziduí, nejde o toxikologické limity, jsou dány nařízením 396/2005/ES). Určují nejvyšší přípustnou koncentraci pesticidu, která má jednak předcházet nepovolenému nebo nadměrnému používání pesticidů v zemědělství, a za další chránit zdraví konzumentů ošetřených plodin.  

 

 

 

 

Aktuality

Přihlášení do našeho Eshopu

Pokud se Vám nedaří přejít do našeho obchodu kliknutím na obrázek, jděte, prosím, přímo na www.biozelenina-bedynky.cz

Dovolená

Vážení zákazníci, jsme rádi za vaši přízeń v těchto letních dnech, ale vězte, že i my musíme někdy odpočívat. Z důvodu dovolené bude provoz v Zahradě Černíkovice od  24. do 30. 7. 2017 omezen. Děkujeme za pochopení. Od 31.7. jsme zpět a plni energie. Hezké prázdniny přeje i Vám Miloš...

Veselé Velikonoce

Milí zákazníci,  Velikonoce 2017 nám opět pohnou se závozy. V 16. týdnu přivezeme biobedýnky do Prahy a okolí v úterý, ve středu pak dostanou naše zboží obyvatelé Hradce Králové a Pardubic.  Pohodové prožití Velikonoce přeje Miloš Kurka a Zahrada Černíkovice. Jak obarvit vejce v...